Paint as Figure - Zheng Wei gallery image
Zheng Wei: Youdaoshe Singer, 2010. Woodcut and mixed media, 26 x 21.5 in.