Senga Nengudi 2005
Installation view (detail): Senga Nengudi, Asp-Rx, 2005.